Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Kiddi Honme

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:0866 000 629 - 028. 6296 6222
Kiddi Home

Mẫu đơn xác nhận giữ chỗ

[hupso]

 

XÁC NHẬN GIỮ CHỖ CHO BÉ

( Năm học 2016 – 2017)

Tôi tên:…………………………………………………………………………………..

Xác nhận đăng ký cho trẻ theo học tại Trường Mầm noi Ngôi Nhà Trẻ Thơ.

 Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………

 Năm sinh:…………………..Số tháng tuổi:………………..Giới tính: …………………………………….

Xác nhận giự chỗ lớp: ………………………………………

Thời gian trẻ nhập học: Ngày………..tháng……….năm 20……..

Tôi xin cam kết đóng đầy đủ học phí và các khoản chi phí khác của nhà trường theo đúng thời hạn quy định. Tôi cũng hiểu rằng học phí và các khoản đã đóng là không hoàn lại.

 Xin vui lòng cung cấp / cập nhật thông tin liên lạc phụ huynh dưới đây. Đối với phụ huynh hiện tại của nhà trường, vui lòng bỏ qua phần này trường hợp Quý vị không thay đổi thông tin liên lạc.

 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………….Email:…………………………………………….

 

 

———————————-                                             ———————————-

Phụ huynh ký và ghi rõ họ tên                                       Ngày

Các bài viết khác...

    0866.000.629