Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Kiddi Honme

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:028.6296 6333 - 028. 6296 6222
Kiddi Home

Thời gian biểu lớp Lá

[hupso]

THỜI GIAN BIỂU LỚP LÁ

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00HĐ học:

Thể dục
HĐ học:

Khám phá
Tạo hình
HĐ học:

Văn học
LQ CViet
HĐ học:

Toán
HĐ học:

Âm nhạc
9g00-9g30HĐ gócVui chơi khu liên hoànHĐ gócHĐ gócHĐ góc
9g30-10g00HĐ gócBơi 15 phút
10g00-10g30HĐ ngoài trời sân vườnHĐ ngoài trời sân vườnHĐ ngoài trời sân vườnHĐ góc
10g45-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-15g30Vệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiều
15g30-16g00Nhịp điệuNhịp điệu
16g00-16g30Tiếng anhHĐ chiềuTiếng anh
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

 

028.6296.6333