Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Kiddi Honme

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:028.6296 6333 - 028. 6296 6222
Kiddi Home

Thời gian biểu khối lớp cơm thường

[hupso]

THỜI GIAN BIỂU LỚP CƠM THƯỜNG 1

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00Chơi khu liên hoànHĐ chơi tập:

Âm nhạc

HĐ chơi tập

Văn học

Chơi khu liên hoànHĐ chơi tập:

Thể dục

9g00-9g30HĐ chơi tập:

NBTN

HĐ ngoài trời sân vườnHĐ vui chơi trong lớpHĐ chơi tập:

HĐĐV

Tạo hình

HĐ vui chơi trong lớp
9g30-10g15HĐ vui chơi trong lớpHĐ vui chơi trong lớpChơi

sân sảnh

HĐ vui chơi trong lớpHĐ ngoài trời sân vườn
10g30-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-16g30Vệ sinh – Ăn xế – Hoạt động chiều
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

THỜI GIAN BIỂU LỚP CƠM THƯỜNG 1

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00HĐ chơi tập

NBTNói

HĐ ngoài trời sân vườnHĐ chơi tập

Văn học

HĐ chơi tập

Âm nhạc

HĐ chơi tập

Thể dục

9g00-9g30Chơi khu liên hoànHĐ chơi tập

HĐĐVật

Tạo hình

HĐ vui chơi trong lớpHĐ vui chơi trong lớpHĐ ngoài trời sân vườn
9g30-10g15HĐ vui chơi trong lớpHĐ vui chơi trong lớpChơi

sân sảnh

Chơi khu liên hoànHĐ vui chơi trong lớp
10g30-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-16g30Vệ sinh – Ăn xế – Hoạt động chiều
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

THỜI GIAN BIỂU LỚP CƠM THƯỜNG 3  

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00Chơi sảnh lớnHĐNT

sân vườn

HĐ chơi tập:

HĐĐV

Tạo hình

HĐ chơi tập:

Thể dục

HĐ chơi tập:

Văn học

9g00-9g30HĐ chơi tập:

Âm nhạc

HĐ chơi tập:

NBTN

HĐ vui chơi trong lớpChơi sảnh lớnHĐNT

sân vườn

9g30-10g15HĐ vui chơi trong lớpHĐ vui chơi trong lớpChơi

khu liên hoàn

HĐ vui chơi trong lớpHĐ vui chơi trong lớp
10g30-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-16g30Vệ sinh – Ăn xế – Hoạt động chiều
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

028.6296.6333