Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Kiddi Honme

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:028.6296 6333 - 028. 6296 6222
Kiddi Home

Thời gian biểu khối lớp Chồi

[hupso]

                                             THỜI GIAN BIỂU LỚP CHỒI 1

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00HĐ ngoài trời sân vườnVui chơi

khu liên hoàn

HĐ học:

Tạo hình

HĐ học:

Toán

HĐ học:

Thể dục

9g00-9g30HĐ học:

Âm nhạc

HĐ học:

Khám phá

Văn học

HĐ ngoài trời sân vườnHĐ gócHĐ góc
9g30-10g00HĐ gócHĐ gócHĐ gócHĐ ngoài trời sân vườnBơi 15 phút
10g00-10g30HĐ gócHĐ góc
10g45-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-15g30Vệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh Ăn xế – HĐ chiều
15g30-16g00Nhịp điệu3:15 Nhịp điệu
16g00-16g30Tiếng AnhHĐ chiềuTiếng AnhHĐ chiều
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

THỜI GIAN BIỂU LỚP CHỒI 2

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00HĐ học:

Khám phá

Văn học

Chơi

sân sảnh

HĐ học:

Toán

HĐ ngoài trời sân vườnHĐ học:

Âm nhạc

9g00-9g30HĐ ngoài trời sân vườnHĐ học:

Thể dục

HĐ gócHĐ học:

Tạo hình

9g15 Bơi 15 phút
9g30-10g00HĐ gócHĐ gócHĐ ngoài trời sân vườnHĐ gócHĐ góc
10g00-10g30HĐ góc
10g45-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-15g15Vệ sinh – ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh-ăn xếVệ sinh – ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – ăn xế – HĐ chiều
15g30-16g00Tiếng AnhNhịp điệuTiếng Anh3:15 Nhịp điệu
16g00-16g30HĐ chiềuHĐ chiềuHĐ chiềuHĐ chiều
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

028.6296.6333