Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Kiddi Honme

Tiếng Việt Tiếng anh
Hotline:028.6296 6333 - 028. 6296 6222
Kiddi Home

Thời gian biểu khối lớp Mầm

[hupso]

THỜI GIAN BIỂU LỚP MẦM 1

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00HĐ học:

Khám phá

HĐ học:

Thể dục

HĐ ngoài trời sân vườnHĐ học:

Tạo hình

HĐ học:

Văn học

9g00-9g30HĐ gócChơi

sân sảnh

HĐ học:

Toán

HĐ ngoài trời sân vườnBơi 15 phút
9g30-10g15HĐ ngoài trời sân vườnHĐ gócÂm nhạcHĐ gócHĐ góc
10g30-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-15g15Vệ sinh – Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – Ăn xế – HĐ chiều
15g15-15g30
15g30-16g00Nhịp điệuTiếng AnhTiếng Anh
16g00-16g30HĐ chiềuHĐ chiềuNhịp điệuHĐ chiều
16g15-17g00Vệ sinh – Ra về

THỜI GIAN BIỂU LỚP MẦM 2

GIỜHAIBANĂMSÁU
8g30-9g00HĐ học:

Thể dục

HĐ học:

Khám phá

Toán

Chơi khu liên hoànHĐ học:

Văn học

HĐ học:

Âm nhạc

9g00-9g30Chơi

sân sảnh

HĐ gócHĐ học:

Tạo hình

Chơi khu liên hoàn9g15 Bơi 15 phút
9g30-10g15HĐ gócHĐ ngoài trời sân vườnHĐ gócHĐ gócHĐ góc
10g30-14g15Ăn trưa – Ngủ trưa
14g15-15g30Vệ sinh-Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh – Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh-Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh-Ăn xế – HĐ chiềuVệ sinh-Ăn xế – HĐ chiều
15g30-16g00Nhịp điệuTiếng AnhTiếng Anh
16g00-16g30HĐ chiềuHĐ chiềuNhịp điệuHĐ chiều
16g30-17g00Vệ sinh – Ra về

 

028.6296.6333